Undervisning & Kurs

Generelt
I 2003 startet Elisabeth Gyllensten med kurs i firuativ tegne- og maleteknikker. Siden 2005 har også Geir Stahl kommet til som instruktør, og skolen har utvidet slik at det nå kan tilbys 6 kurs. Disse holdes tirsdag, onsdag og torsdag hver fjortende dag. Det er ett formiddags- og ett kveldskurs med varighet 3 timer. Formiddagskursene holdes mellom kl 12.00 - 15.00 og kveldskursene mellom kl 18.00 - 21.00. Det deltar opptil 14 personer på hvert parti.

Kursinnhold
Det gis undervisning både i kulltegning- og oljemaling og temaene omfattter portrett, akt, landskap, interiør og stilleben. Valg av tema er mye opp til den enkelte deltager, da undervisningen skjer - stort sett - på individuell basis. I visse tilfelle ønsker alle deltakere i en gruppe å arbeide med ett tema, og da gis fellesundervisning i dette. Fellesundervisning holdes også ved akttegning og maling etter modell. Kursinnholdet er tilpasset både for nybegynnere og mer erfarne.

Utendørs landskapskurs
En helg hver sommer tilbys det landskapsmaling i friluft. Dette holdes som regel ved Grimsøya/Kålvik i Skjeberg, utenfor Sarpsborg. Kurset fokuserer på de spesielle omstendigheter som gjelder for utendørsmaling og resulterer i skisser og fotounderlag som senere kan benyttes for mer omfattende arbeider i atelieret.

Utstillinger
Hvert annet år holdes «Elevutstilling» De fleste elever deltar med arbeider – noe som ofte resulterer i mellom 100 - 150 bilder og stor interesse fra lokalmiljøet.

Kontaktinformasjon
Ateler Gyllensten & Stahl holder til midt på torget i Gamlebyen i Fredrikstad - i byens første Raadhus fra 1767 , senere Sparebanken.
Besøksadresse: Kirkegaten 27, 1632 Gamle Fredrikstad

For ytterligere informasjon, kontakt...
Elisabeth Gyllensten (tlf: 9711 7667) eller Geir Stahl (tlf: 9322 7660).
Postadresse: Kirkegaten 27, 1632 Gamle Fredrikstad